Shiatsu

 

Hoe gaat het in z'n werk?

Shiatsu is een energetische behandeling onder de vorm van een drukpuntenmassage. Er wordt gewerkt op de energiebanen, ook wel de meridianen genoemd. Je mag je kleren aanhouden en krijgt zo nodig een dekentje. Je kan kiezen voor stilte of zachte muziek tijdens de massage. 

Aan de hand van Oosterse waarneming en intuïtie, zal ik op bepaalde plaatsen druk uitoefenen, afgewisseld met strekkingen of rotaties van gewrichten. De druk die wordt gegeven, is volledig afgestemd op jouw energie. Dit wordt als deugddoend ervaren.

Ik werk zowel fysiek als eerder energetisch, afhankelijk van wat er zich bij jou aandient. Daarbij vertrek ik vanuit de ZEN Shiatsu traditie en de Seiki. 

De Oosterse principes kan je integreren in een Westerse levensstijl. Met een rugzak van kennis vanuit verscheidene invalshoeken en een houding van 'niet-weten', benader ik cliënten.

 

Bron: Eastern healing. Jacqueline Young. The house of Books, 2002.

Achtergrond

Het theoretisch kader van Shiatsu is ontstaan vanuit de traditionele Chinese geneeskunde en de Japanse ZEN Shiatsu traditie. Het uitgangspunt is dat de mens in z’n geheel wordt benaderd. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel...

In de Oosterse visie spreekt men over de Chi of Ki. Er wordt vanuit gegaan dat de mens een energetisch wezen is, in wisselwerking met de omgeving. 

Door op zoek te gaan naar blokkades in het lichaam, kan de sleutel worden geactiveerd van jou zelfherstellend vermogen. Al vanaf éen sessie shiatsu kunnen er dingen in gang worden gezet. 

Hoe we energie waarnemen, is voor iedereen verschillend. Tijdens een Shiatsu-sessie, kunnen mensen bijvoorbeeld warmte, koude of tintelingen waarnemen in het lichaam. Ook op gevoelsniveau kan je een verandering merken. Zo kan je bijvoorbeeld de neiging hebben om wat dieper in jezelf te keren of ervaar je een diepe rust. Ook in de periode na de sessie kan je een nawerking ervaren.

Is het nieuw voor jou? Hier kan je lezen hoe andere cliënten het hebben ervaren.

Heb je concrete vragen? Contacteer me gerust. 

 

Plaats van een Shiatsu-beoefenaar in de Gezondheidszorg

Vanuit de Shiatsu traditie werken we niet resultaat-, maar procesgericht. We bestrijden geen symptomen, maar induceren de stappen die nodig zijn in je persoonlijk proces. 

Als Shiatsu-beoefenaar stel ik geen diagnose van fysieke, psychische of acute aandoeningen. Dit laten we over aan een arts of een gekwalificeerde persoon. In geval van een ernstige aandoening, raadpleeg dan een arts of een klinisch psycholoog.

Shiatsu kan een ondersteunende aanvulling zijn bij een medische behandeling