Shiatsu

 

Hoe gaat het in z'n werk?

Shiatsu is een energetische behandeling onder de vorm van een drukpuntenmassage. Er wordt gewerkt op de energiebanen, ook wel de meridianen genoemd. Je mag je kleren aanhouden en krijgt zo nodig een dekentje. De sessie gebeurt in stilte, waarin je helemaal tot rust kunt komen.

Aan de hand van Oosterse waarneming en intuïtie, zal ik op bepaalde plaatsen druk uitoefenen, afgewisseld met strekkingen of rotaties van gewrichten. De druk die wordt gegeven, is volledig afgestemd op jouw energie. Dit wordt als deugddoend ervaren.

Ik werk zowel fysiek als eerder energetisch, afhankelijk van wat er zich bij jou aandient. Daarbij vertrek ik vanuit de ZEN Shiatsu traditie en de Seiki. 

De Oosterse principes kan je integreren in een Westerse levensstijl. Vanuit beide invalshoeken, benader ik cliënten. 

 

Bron: Eastern healing. Jacqueline Young. The house of Books, 2002.

Achtergrond

Het theoretisch kader van Shiatsu is ontstaan vanuit de traditionele Chinese geneeskunde en de Japanse ZEN Shiatsu traditie. Het uitgangspunt is dat de mens in z’n geheel wordt benaderd.

Door op zoek te gaan naar blokkades in het lichaam, kan de sleutel worden geactiveerd van jou zelfherstellend vermogen. Al vanaf éen sessie shiatsu zetten we samen een proces in gang. Bij verschillende sessies, kunnen we steeds meer tot in de diepte werken. Als shiatsu-beoefenaar ga ik jou niet helen, dat doet jouw lichaam zelf.

Zoals eerder geschreven focussen we ons in Shiatsu op energie. Is dit voor jou eerder een abstract of  'zweverige' term? Sta me toe om dit begrip nader uit te leggen vanuit de Oosterse visie, waar ze het Chi of Ki noemen.

Er wordt vanuit gegaan dat de mens een energetisch wezen is. We zijn voortdurend in wisselwerking met de energie uit de omgeving. Zo hebben bijvoorbeeld de seizoenswissels een diepe uitwerking op ons. Denk ook maar eens aan het weldadig gevoel na een boswandeling. Ook in ons lichaam staat alles met elkaar in verbinding. Een bepaald symptoom, een gedachtegang of een bepaalde emotie kunnen vanuit Oosterse bril als één geheel worden benaderd. 

Hoe we energie waarnemen, is voor iedereen verschillend. Tijdens een Shiatsu-sessie, kunnen mensen bijvoorbeeld warmte en tintelingen waarnemen in het lichaam. Ook op gevoelsniveau kan je een verandering merken. Zo kan je bijvoorbeeld de neiging hebben om wat dieper in jezelf te keren of ervaar je een diepe rust. Ook in de periode na de sessie ervaren mensen een nawerking. 

Is het nieuw en lijkt het toch wat spannend? Dat is heel normaal. Hier kan je lezen hoe cliënten het ervaren.

Heb je concrete vragen? Contacteer me gerust. 

 

“Laten we opnieuw leren vertrouwen op onze innerlijke wijsheid."

Shiatsu in vanuit de Westerse benadering

Vanuit de Shiatsu traditie werken we niet resultaat-, maar procesgericht. We bestrijden niet het symptoom, maar induceren de stappen die nodig zijn in je persoonlijk proces. Het symptoom is vaak een uiting van iets dat onderliggend blokkeert. 

Als Shiatsu-beoefenaar stel ik geen diagnose van fysieke, psychische of acute aandoeningen. Dit laten we over aan een arts of een gekwalificeerde persoon. In geval van een ernstige aandoening, raadpleeg dan een arts.

Shiatsu kan een ondersteunende aanvulling zijn bij een medische behandeling